การฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า (Jawline Filler)

1. ฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้าคืออะไร ?

  ฟิลเลอร์กรอบหน้า (Jaw line filler) เป็นเทคนิคการปรับรูปหน้าด้วยการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ในกลุ่มไฮยาลูรอนิค แอซิด (HA : Hyaluronic Acid) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของใบหน้า เช่น กรอบหน้าไม่ชัดเจน กรามดูใหญ่ ขากรรไกรไม่ได้รูป ช่วยทำให้ใบหน้าส่วนล่างมีความสมดุลมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระชับผิวที่หย่อนคล้อยในบริเวณกรอบหน้าให้ดูเต่งตึงขึ้น

กรอบหน้า คือ บริเวณแนวขากรรไกรล่าง นับรวมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของใบหูไปจรดถึงปลายคาง

2. รูปทรงใบหน้า (Facial Shapes) มีกี่แบบ ?

 แบ่งลักษณะรูปทรงของใบหน้า (Facial shape) ได้ดังนี้

1.   ใบหน้ารูปไข่ (Oval Face) :

ความยาวจะเท่ากับ 1 ½  ของความกว้าง หน้าผากจะกว้างกว่าคาง มีโหนกแก้มที่เห็นเด่นชัด และปลายคางเป็นรูปไข่แคบ

2.   ใบหน้ารียาว (Oblong Face) :

ความยาวจะยาวกว่าความกว้าง  ความกว้างส่วนของหน้าผาก แก้มและกรามมีขนาดเท่าๆกัน คางค่อนข้างได้รูปสวย ใบหน้ามีลักษณะยาว

3.   ใบหน้าทรงกลม (Round Face) :

ความกว้างของใบหน้าเท่ากับความยาว อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่โดยมากก็จะใกล้เคียงกัน ส่วนที่กว้างที่สุดของใบหน้าก็คือแก้ม

4.   ใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Face) :

ความกว้างและความยาวมีขนาดใกล้เคียงกัน หน้าผาก โหนกแก้มและกรามมีความกว้างใกล้เคียงกัน กรามเป็นลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม

5.   ใบหน้ารูปหัวใจ (Heart Face) :

กรามแคบ โหนกแก้มและหน้าผากกว้าง ลักษณะคล้ายๆกับหน้ารูปไข่ แต่คางแหลม

6.   ใบหน้าทรงข้าวหลามตัดหรือรูปเพชร (Diamond Face) :

บริเวณโหนกแก้มจะกว้างที่สุด ส่วนหน้าผากและกรามจะมีความกว้างใกล้เคียงกัน

7.   ใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle Face) :

บริเวณส่วนหน้าผาก โหนกแก้มและกรามจะมีสัดส่วนที่เท่ากัน

8.   ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม (Triangular Face) :

จะตรงข้ามกับหน้ารูปหัวใจ โหนกแก้ม หน้าผากและขมับจะแคบ

9.   ใบหน้าทรงหกเหลี่ยม (Heptagon Face) : 

3. สัดส่วนกรอบหน้าที่เหมาะสมที่สุด และสวยที่สุดเป็นแบบไหน ?

กรอบหน้า คือ บริเวณแนวขากรรไกรล่าง นับรวมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของใบหูไปจรดถึงปลายคาง ในกรณีของผู้หญิงจะต้องมีคอที่ดูระหงส์รับกับกรอบหน้าที่ดูชัด ส่วนในกรณีผู้ชายคอจะต้องดูแบบเทห์ เห็นกล้ามเนื้อคอที่ชัดเจน ดูลุคแมน
       ลักษณะใบหน้าของคนเรามีหลายแบบ ซึ่งสัดส่วนใบหน้าส่วนล่าง เป็นตัวกำหนดรูปหน้า (Facial shapes)ของเรา การที่จะเปลี่ยนสัดส่วนใบหน้าส่วนล่างให้ดีขึ้น จะสามารถสร้างเสน่ห์ให้เพิ่มมากขึ้นได้

****สัดส่วนกรอบหน้าที่เหมาะสมที่สุด และสวยที่สุด ควรได้สัดส่วนดังนี้  ****

1.    Facial angle = โดยวัดจาก Glabella ลากเส้นมายัง Subnasal ไปจนถึง Pogonion

แบ่งออกเป็น class ดังนี้
I       : 165 – 175 องศา => สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด สวยที่สุด
II       : < 165 องศา => คางถอย
III       : > 175 องศา => คางยื่น

2.    Ricketts’ aesthetic line = เส้นที่ลากจากปลายจมูก มายังปลายคาง โดยริมฝีปากบนจะต้องห่างจากเส้นนี้ 4 mm ริมฝีปากล่างจะต้องห่างจากเส้นนี้ 2 mm

3.    Bizygomatic width  :  Bigonial width

คือ สัดส่วนระหว่างความกว้างที่สุดของโหนกแก้ม กับ ความกว้างที่สุดของกราม
ในผู้หญิง =>  1 :  0.6
ในผู้ชาย  =>   1 :  0.8 – 1

4.    Gonial angle = คือการวัดมุมของกราม

ในผู้หญิง =>  120 – 130 องศา
ในผู้ชาย  =>   100 – 110 องศา

4. สาเหตุที่ทำให้กรอบหน้าไม่ชัดเจน ?

เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(4.1). กระดูกบางลง ( Bone reabsorbtion ) :

         กระดูกขากรรไกรล่าง ( Mandibular bone ) เป็นกระดูกที่ใหญ่ที่สุด และแข็งแรงที่สุด
         กระดูกเปรียบเสมือนเสาบ้านที่คอยพยุงผิวหนังทุกชั้นให้อยู่ในที่ ที่มันควรจะอยู่ เมื่อเวลาที่อายุมากขึ้น โครงสร้างของกระดูกจะมีการกร่อนตัวลง ทำให้มุมของกรามเปลี่ยนแปลงไป จากลักษณะ L shape ก็จะเปลี่ยนเป็น I shape สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ตัวโครงสร้างที่ยึดอยู่กับกระดูกทั้งหมดก็ไม่มีที่ยึด แรงจึงน้อยลง จึงทำให้เกิดการหย่อนตัวลงของเอ็นยึดหน้า และมีถุงไขมันมากองอยู่บริเวณกรอบหน้า

(4.2). เอ็นยึดหน้า ( Ligament ) : เอ็นยึดใบหน้าส่วนล่างที่สำคัญได้แก่

Mandibular retaining ligament
Masseter cutaneous ligament
Platysmal – auricular ligament

เอ็นยึดหน้าต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เคยยึดอยู่กับกระดูก ก็จะยึดเกาะได้น้อยลง จึงเกิดการหย่อนตัวลง

(4.3). กล้ามเนื้อ ( Muscle for expression ) :

         กล้ามเนื้อมัดที่ใช้สำหรับการแสดงสีหน้าก็จะดูเปลี่ยนไป เช่น รอยยิ้มที่ดูเปลี่ยนไปจากเดิม มุมปากตก

(4.4). ถุงไขมัน (Fat pad ) :

         เกิดการสะสมของถุงไขมันบริเวณชั้นผิว จึงเป็นสาเหตุให้บริเวณกระพุงแก้มห้อยย้อยลงมากองอยู่บริเวณกรอบหน้า ทำให้กรอบหน้าไม่ชัดเจน

5. ฟิลเลอร์กรอบหน้าช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ?

1.   ช่วยในการปรับรูปหน้าให้ได้สัดส่วน :

โดยสามารถแก้ไขรูปหน้าที่ไม่สมดุล เช่น คางสั้น หน้ากลม หน้าบาน กรามทั้งสองข้างไม่เท่ากัน

2.    ช่วยทำให้หน้าเรียว :

สำหรับผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมให้กรามดูใหญ่ เพราะจะทำให้หน้าดูไม่สวย ดังนั้นคนไทยโดยส่วนใหญ่จึงนิยมเน้นการทำให้หน้าเรียวเล็กได้รูป ซึ่งพื้นฐานใบหน้าของคนไทยจะมีโครงหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะเผชิญกับปัญหาผิวหย่อนคล้อยร่วมด้วย จึงมักจะฉีดเพื่อยกกระชับเก็บกรอบหน้าให้ได้รูปมากขึ้น

3.   ปรับรูปหน้าสไตล์ฝรั่ง (สวยแบบสายฝอ) :

ซึ่งรูปหน้าในลักษณะนี้จะเห็นสันกรามค่อนข้างเด่นชัด การฉีดบริเวณกรอบหน้าจึงสามารถช่วยเสริมแนวสันกรามให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้

4.   ช่วยยกข้างแก้ม แก้ไขปัญหาปากคว่ำ ปัญหาผิวหย่อนคล้อย :

นอกจากจะนำสารเติมเต็มมาช่วยแก้ไขรูปหน้าได้แล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่หย่อนคล้อยบริเวณกราม เพื่อให้ผิวกลับมากระชับเต่งตึงขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยรอบ ๆ บริเวณกรอบหน้า เช่น ช่วยยกแก้มห้อย ช่วยแก้ไขปัญหามุมปากคว่ำ แก้ไขผิวหย่อนคล้อยบริเวณข้างแก้ม เป็นต้น

5.   ช่วยทำให้แนวกรามและกรอบหน้าเด่นชัด :

ภาพรวมของกรามเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้ชายได้ดี จึงทำให้ปัจจุบันมีผู้ชายหลายคนหันมาเสริมเติมแต่งกรามให้ดูชัด เพราะช่วยทำให้ใบหน้าดูคมเข้ม เซ็กซี่มากยิ่งขึ้น

6.   ช่วยปรับแต่งแก้ไขรูปกราม :

เป็นอีกทางเลือกในการปรับโครงสร้างของกรามที่ไม่ได้สัดส่วน สืบเนื่องมาจากการสึกกร่อนของกระดูกและไขมันที่เสื่อมสลายไปตามวัย หรือเป็นมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งการฉีดบริเวณกรอบหน้าจะช่วยเติมเต็มส่วนที่บกพร่องต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น คางไม่ได้รูป คางไม่ชัดเจน ไม่มีมุมขากรรไกร ขากรรไกรไม่คมชัด เป็นต้น โดยการฉีดเปรียบเสมือนกับการใช้สารเติมเต็มเข้ามาทดแทนกระดูกที่หายไป ส่งผลให้ใบหน้าดูมีเหลี่ยมมีมุม เพิ่มความคมชัดให้ใบหน้ามากยิ่งขึ้น

6.  ผลลัพธ์ที่ได้หลังฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า ?

1.    ผิวที่เคยหย่อนคล้อยในบริเวณกรอบหน้าจะแลดูกระชับเต่งตึงขึ้น
2.    แก้มที่เคยห้อยย้อยจะแลดูกระชับขึ้น
3.    แนวขากรรไกรมีความเรียวได้รูปยิ่งขึ้น
4.    ใบหน้าแลดูสมดุลและได้สัดส่วนมากขึ้น
5.    สำหรับผู้ที่มีใบหน้ากลม ช่วยทำให้ใบหน้าแลดูเรียวยาวมากขึ้น หรือแม้แต่คนที่มีใบหน้าเป็นรูปไข่ก็จะยิ่งช่วยให้โครงหน้ามีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
6.    ช่วยอำพรางใบหน้าให้แลดูเรียวผอม โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินที่มักจะมีไขมันสะสมในบริเวณขากรรไกรค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นเหตุทำให้แนวสันกรามเห็นได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า จึงช่วยกระชับผิวที่หย่อนคล้อย และเติมเต็มในส่วนของสันกรามให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ดูเหมือนว่าเราผอมลง และดูมีช่วงคอที่ยาวขึ้น

7. ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า ?

1.    เห็นผลทันทีหลังเข้ารับบริการฉีด
2.    ไม่ต้องทำการพักฟื้นเหมือนกับการผ่าตัด และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
3.    เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการผ่าตัด หรือไม่ต้องการดมยาสลบ
4.    ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรืออาการบวมช้ำ
5.    หากไม่พอใจในผลลัพธ์ก็สามารถปรับแต่งแก้ไข หรือทำการฉีดสลายได้
6.    เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูง เมื่อครบกำหนดอายุของสารที่ฉีดเข้าไปก็สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ
7.    ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ

8. การปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า ?

ข้อปฏิบัติตัวก่อนฉีดฟิลเลอร์และก่อนร้อยไหม (1 อาทิตย์ก่อนทำ )

1. ควรงดยา แอสไพริน , NSAIDs เช่น Ibuprofen , Diclofenac , Ponstan เป็นเวลา 1 อาทิตย์ก่อนทำหัตถการ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะหยุดยานั้นๆ

2. ควรงดวิตามิน St.John Wort , Ginko biloba , Primrose oil , Garlic , Ginseng , and Vitamin E เป็นเวลา 1 อาทิตย์ก่อนทำหัตถการ

3. ควรงดยาทาชนิดผลัดเซลล์ผิว เช่น Tretinoin (Retin-A) , Retinols , Retinoids , Glycolic Acid , หรือครีมในกลุ่ม “ Anti-Aging ” ทุกชนิด เป็นเวลา 3 วันก่อนทำ

4. ควรงดการแว็ก ผลักเซลล์ผิว การดึงขนหรือโกนขนบริเวณนั้นๆ เป็นเวลา 3 วันก่อนทำหัตถการ

5. หากมีคอร์สทำหน้านวดหน้าหรือเลเซอร์ต่างๆ ควรทำมาก่อนอย่างน้อย 3 วัน ก่อนฉีดฟิลเลอร์หรือร้อยไหม เพราะหลังทำต้องเว้นไปอีก 2 อาทิตย์

6.หากมีโรคประจำตัว หรือยาที่กินเป็นประจำอื่นๆ ควรเตรียมข้อมูลไว้เพื่อแจ้งกับแพทย์ก่อนที่จะทำหัตถการ

ข้อปฏิบัติตัวหลังฉีดฟิลเลอร์ =>

1. งดเลเซอร์ อบซาวหน้า นวดหน้าลงความร้อนบริเวณหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

2. งดทานยาหรือวิตามินที่ทำให้เลือดออกมากขึ้น เช่น แอสไพริน , วิตามินอี , ใบแป๊ะก๊วย ในช่วง 1 สัปดาห์แรก

3. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ บุหรี่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์

4. หลีกเลี่ยงความร้อนต่างๆบริเวณใบหน้า เช่น การเป่าผม และ การล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น

5. ดื่มน้ำเยอะๆขั้นต่ำ 2-3 ลิตร ต่อวัน เนื่องจากฟิลเลอร์จะฟูขึ้น ทำให้อยู่ได้นาน

6. ไม่ควรกดนวดคลึงลูบคลำ หรือปั้นเอง บริเวณตำแหน่งที่มีการฉีดฟิลเลอร์ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของตัวยาไปตำแหน่งที่ไม่ต้องการ

7. สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติในวันรุ่นขึ้นหลังฉีดฟิลเลอร์