ประวัติของทีมแพทย์

พญ. ฉัตรษร ลิขิตอิศรา (หมอส้ม)
ประธานคณะผู้บริหาร Mudan Pavilion Wellness Center 
(มูตาน พาวิลเลี่ยน เวลเนส เซนเตอร์)

Specialist

อาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ (Restylane Trainer) แบรนด์ Restylane และ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ความงาม และปรับรูปหน้า (Aesthetic Medicine)

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จาก Tongji Medical College ,สาธารณรัฐประชาชนจีน และศึกษาต่อเฉพาะทาง ด้านการฝังเข็ม (Science of Acupuncture and Moxibustion ) จากสถาบัน Shanghai University of Traditional Chinese Medicine ,สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย และได้รับวุฒิบัตร American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา (EDUCATION)

 • Doctor of Medicine ,Faculty of Medicine at Tongji Medical College at Huazhong University of Science and Technology ; Wuhan of Hubei ( province ) , China
 • American Board of Anti-Aging Regenerative medicine (ABAARM) , American Academy of AntiAging Medicine , Chicago , illinois, USA
 • Science of Acupuncture and Moxibustion at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine ,China

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • Restylane Trainer เเพทย์ผู้ชำนาญการสอนฉีดฟิลเลอร์ เเบรนด์ Restylane จากบริษัท Galderma Thailand
 • Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology , Ramathibodi Hospital 
 • Certificate of Attendance: Cadaveric Clinical Anatomy workshop of The “4th GALAA Conference of of Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate of Attendance: Cadaveric Clinical Anatomy advance workshop of  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate of Attendance: MD Codes Visionary/Distinction, Taipei, Taiwan
 • Certificate of Attendance: Galderma Exclusive Hand On Workshop “ Twin Butterfly Lift” , Aic Training Center
 • Certificate of Attendance: Galderma Exclusive Hand On Workshop “Cupid Forehead – The Defined And Charming Forehead Enhancement”, Aic Training Center
 • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress, Paris, France
 • Certificate of Attendance: MD Codes Visionary/Distinction, Seoul Korea 
 • Certificate of Attendance: Ultherapy Physician Training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : Exclusive Hand-on workshop “ total face assessment ” TRIA integrative Medical institute Bangkok ,Thailand
 • Certificate of Attendance: Allergan Medical institute hand-on Workshop “ Unlocking the code to patient consultation” , TRIA integrative Medical institute Bangkok ,Thailand
 • Certificate of Attendance: YVOIRE TRAIN THE TRAINER THAILAND 
 • Certificate of Attendance: Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift
 • Thermage FLX Physician Training by MERZE Aesthetics
 • Certificate of Attendance : Masterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Ultraformer III  training

พญ. กุลชมาษร ลิขิตอิศรา (หมอเกรซ)
ประธานคณะผู้บริหาร Mudan Pavilion Wellness Center 
(มูตาน พาวิลเลี่ยน เวลเนส เซนเตอร์)

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการ การฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ความงาม และปรับรูปหน้า (Aesthetic Medicine)

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ Tongji Medical College at Huazhong University of Science and Technology ,สาธารณรัฐประชาชนจีน และศึกษาต่อเฉพาะทาง ด้านการฝังเข็ม (Science of Acupuncture and Moxibustion) จากสถาบัน Shanghai University of Traditional Chinese Medicine ,สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังจากนั้น จากความสนใจเฉพาะทาง จึงได้ศึกษาต่อทางด้านหลักสูตร ขั้น Advance เกี่ยวกับศาสตร์จีนโบราณ การดูโหงวเฮ้ง “หมอดู ดูอย่างไร” จากสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต แห่งประเทศไทย

การศึกษา (EDUCATION)

 • Doctor of Medicine ,Faculty of Medicine at Tongji Medical College at Huazhong University of Science and Technology ; Wuhan of Hubei ( province ) , China
 • Internship form Lerdsin hospital , Department of Medical services, Ministry of Public Health
 • General physician at Kwai River Christian Hospital ( KRCH ), Kanchanaburi,Thailand
 • Science of Acupuncture and Moxibustion at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine ,China

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • หลักสูตร ขั้น Advance การดูโหงวเฮ้ง “หมอดู ดูอย่างไร” จากสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต แห่งประเทศไทย
 • Certificate for attending the Merz Exclusive Cadaver Workshop at The Chula Soft Cadaver Surgical Training center
 • Certificate of Attendance : MERZ Masterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Ultherapy training 
 • Certificate for The power of Dysport Exclusive Hands On Workshop, 2nd floor TRIA Medical Wellness Center
 • Certificate for Hand on Workshop Empower Beauty in All Forms Indication : Tear Trough and Mid Cheek Workshop
 • Certificate of Attendance Intermediate Course Filler injection :Tear Trough,Nose,Mid-Face,Lips
 • Certificate for Attending GAIN anatomy a Masterclass on November 24,2020 at Pattaya Patana building King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Top spender Aestox 2020
 • Certificate of Attendance : Allergan Supporting Excellence in Facial Aesthetics
 • Certificate of Attendance :Miracle of 2 Mid-face correction & Enhancement using Thread,Botulinum toxin ,Filler workshop
 • Certificate of Attendance: GALDERMA Butterfly Lite First Impression Keep it Personal
 • Certificate of Attendance: GAIN WEBINAR series 1 LIPS MATTER
 • Certificate of Attendance: MINT Threads Lift workshop 20th Dec 2021
 • Certificate of Attendance : MD Codes TM Lip ,Unlocking the code to facial revitalisation at TRIA Wellness Center ,Bangkok,Thailand
 • Certificate of Attendance : Allergan Aesthetics ,BEYOND BEAUTY master class
 • Certificate of Attendance : Masterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Ultraformer III  training 
 • Certificate of Attendance: Galderma Exclusive Hand On Workshop “ Twin Butterfly Lift” , Aic Training Center
 • Certificate of Attendance : AMI Immersion ,Unlocking the code to facial revitalisation at TRIA Wellness Center ,Bangkok,Thailand
 • Certificate of Attendance: Galderma Exclusive Hand On Workshop “ Lower Face ” , Aic Training Center