ฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า คืออะไร?

ฟิลเลอร์กรอบหน้า (Jaw line filler) เป็นเทคนิคการปรับรูปหน้าด้วยการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ในกลุ่มไฮยาลูรอนิค แอซิด (HA : Hyaluronic Acid) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของใบหน้า เช่น กรอบหน้าไม่ชัดเจน กรามดูใหญ่ ขากรรไกรไม่ได้รูป ช่วยทำให้ใบหน้าส่วนล่างมีความสมดุลมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระชับผิวที่หย่อนคล้อยในบริเวณกรอบหน้าให้ดูเต่งตึงขึ้น
** กรอบหน้า คือ บริเวณแนวขากรรไกรล่าง นับรวมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของใบหูไปจรดถึงปลายคาง**
ฟิลเลอร์กรอบหน้า คือ

รูปทรงใบหน้า (Facial Shapes) มีกี่แบบ?

แบ่งลักษณะรูปทรงของใบหน้า (Facial shape) ได้ดังนี้
รูปทรงใบหน้า
 1. ใบหน้ารูปไข่ (Oval Face) : ความยาวจะเท่ากับ 1 ½  ของความกว้าง หน้าผากจะกว้างกว่าคาง มีโหนกแก้มที่เห็นเด่นชัด และปลายคางเป็นรูปไข่แคบ
 2. ใบหน้ารียาว (Oblong Face) : ความยาวจะยาวกว่าความกว้าง  ความกว้างส่วนของหน้าผาก แก้มและกรามมีขนาดเท่าๆกัน คางค่อนข้างได้รูปสวย ใบหน้ามีลักษณะยาว
 3. ใบหน้าทรงกลม (Round Face) : ความกว้างของใบหน้าเท่ากับความยาว อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่โดยมากก็จะใกล้เคียงกัน ส่วนที่กว้างที่สุดของใบหน้าก็คือแก้ม
 4. ใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Face) : ความกว้างและความยาวมีขนาดใกล้เคียงกัน หน้าผาก โหนกแก้มและกรามมีความกว้างใกล้เคียงกัน กรามเป็นลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม
 5. ใบหน้ารูปหัวใจ (Heart Face) : กรามแคบ โหนกแก้มและหน้าผากกว้าง ลักษณะคล้ายๆกับหน้ารูปไข่ แต่คางแหลม
 6. ใบหน้าทรงข้าวหลามตัดหรือรูปเพชร (Diamond Face) : บริเวณโหนกแก้มจะกว้างที่สุด ส่วนหน้าผากและกรามจะมีความกว้างใกล้เคียงกัน
 7. ใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle Face) : บริเวณส่วนหน้าผาก โหนกแก้มและกรามจะมีสัดส่วนที่เท่ากัน
 8. ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม (Triangular Face) : จะตรงข้ามกับหน้ารูปหัวใจ โหนกแก้ม หน้าผากและขมับจะแคบ
 9. ใบหน้าทรงหกเหลี่ยม (Heptagon Face) 
 

สัดส่วนกรอบหน้าที่เหมาะสมที่สุด และสวยที่สุดเป็นแบบไหน?

กรอบหน้า คือ บริเวณแนวขากรรไกรล่าง นับรวมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของใบหูไปจรดถึงปลายคาง ในกรณีของผู้หญิงจะต้องมีคอที่ดูระหงส์รับกับกรอบหน้าที่ดูชัด ส่วนในกรณีผู้ชายคอจะต้องดูแบบเทห์ เห็นกล้ามเนื้อคอที่ชัดเจน ดูลุคแมน ลักษณะใบหน้าของคนเรามีหลายแบบ ซึ่งสัดส่วนใบหน้าส่วนล่าง เป็นตัวกำหนดรูปหน้า (Facial shapes)ของเรา การที่จะเปลี่ยนสัดส่วนใบหน้าส่วนล่างให้ดีขึ้น จะสามารถสร้างเสน่ห์ให้เพิ่มมากขึ้นได้

สัดส่วนกรอบหน้า ที่สวย

สัดส่วนกรอบหน้าที่เหมาะสมที่สุด และสวยที่สุด ควรได้สัดส่วนดังนี้

ใบหน้า Facial angle

1.Facial angle โดยวัดจาก Glabella ลากเส้นมายัง Subnasal ไปจนถึง Pogonion

แบ่งออกเป็น class ดังนี้

I : 165 – 175 องศา => สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด สวยที่สุด

II : <165 องศา => คางถอย

III : >175 องศา => คางยื่น

Ricketts’ aesthetic line

2.Ricketts’ aesthetic line เส้นที่ลากจากปลายจมูก มายังปลายคาง

 • โดยริมฝีปากบนจะต้องห่างจากเส้นนี้ 4 mm
 • ริมฝีปากล่างจะต้องห่างจากเส้นนี้ 2 mm
Bizygomatic width Bigonial width
3.Bizygomatic width Bigonial width คือ สัดส่วนระหว่างความกว้างที่สุดของโหนกแก้ม กับ ความกว้างที่สุดของกราม
 • ในผู้หญิง =>  1 :  0.6
 • ในผู้ชาย  =>   1 :  0.8 – 1
Gonial angle

4.Gonial angle คือการวัดมุมของกราม

 • ในผู้หญิง => 120 – 130 องศา
 • ในผู้ชาย  => 100 – 110 องศา

สาเหตุที่ทำให้กรอบหน้าไม่ชัดเจน


เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1.กระดูกบางลง ( Bone reabsorbtion ) 
กระดูกขากรรไกรล่าง ( Mandibular bone ) เป็นกระดูกที่ใหญ่ที่สุด และแข็งแรงที่สุด  กระดูกเปรียบเสมือนเสาบ้านที่คอยพยุงผิวหนังทุกชั้นให้อยู่ในที่ ที่มันควรจะอยู่ เมื่อเวลาที่อายุมากขึ้น โครงสร้างของกระดูกจะมีการกร่อนตัวลง ทำให้มุมของกรามเปลี่ยนแปลงไป จากลักษณะ L shape ก็จะเปลี่ยนเป็น I shape สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ตัวโครงสร้างที่ยึดอยู่กับกระดูกทั้งหมดก็ไม่มีที่ยึด แรงจึงน้อยลง จึงทำให้เกิดการหย่อนตัวลงของเอ็นยึดหน้า และมีถุงไขมันมากองอยู่บริเวณกรอบหน้า
กระดูกบางลง สาเหตุกรอบกน้าไม่ชัดเจน

2.เอ็นยึดหน้า (Ligament) เอ็นยึดใบหน้าส่วนล่างที่สำคัญได้แก่

 • Mandibular retaining ligament
 • Masseter cutaneous ligament
 • Platysmal - auricular ligament

เอ็นยึดหน้าต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เคยยึดอยู่กับกระดูก ก็จะยึดเกาะได้น้อยลง จึงเกิดการหย่อนตัวลง

3.กล้ามเนื้อ (Muscle for expression)

กล้ามเนื้อมัดที่ใช้สำหรับการแสดงสีหน้าก็จะดูเปลี่ยนไป เช่น รอยยิ้มที่ดูเปลี่ยนไปจากเดิม มุมปากตก
 
4.ถุงไขมัน (Fat pad)

เกิดการสะสมของถุงไขมันบริเวณชั้นผิว จึงเป็นสาเหตุให้บริเวณกระพุงแก้มห้อยย้อยลงมากองอยู่บริเวณกรอบหน้า ทำให้กรอบหน้าไม่ชัดเจน

เอ็นยึดหน้า

ฟิลเลอร์กรอบหน้าช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?

 1. ช่วยในการปรับรูปหน้าให้ได้สัดส่วน : โดยสามารถแก้ไขรูปหน้าที่ไม่สมดุล เช่น คางสั้น หน้ากลม หน้าบาน กรามทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
 2. ช่วยทำให้หน้าเรียว : สำหรับผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมให้กรามดูใหญ่ เพราะจะทำให้หน้าดูไม่สวย ดังนั้นคนไทยโดยส่วนใหญ่จึงนิยมเน้นการทำให้หน้าเรียวเล็กได้รูป ซึ่งพื้นฐานใบหน้าของคนไทยจะมีโครงหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะเผชิญกับปัญหาผิวหย่อนคล้อยร่วมด้วย จึงมักจะฉีดเพื่อยกกระชับเก็บกรอบหน้าให้ได้รูปมากขึ้น
 3. ปรับรูปหน้าสไตล์ฝรั่ง (สวยแบบสายฝอ) : ซึ่งรูปหน้าในลักษณะนี้จะเห็นสันกรามค่อนข้างเด่นชัด การฉีดบริเวณกรอบหน้าจึงสามารถช่วยเสริมแนวสันกรามให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้
 4. ช่วยยกข้างแก้ม แก้ไขปัญหาปากคว่ำ ปัญหาผิวหย่อนคล้อย : นอกจากจะนำสารเติมเต็มมาช่วยแก้ไขรูปหน้าได้แล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่หย่อนคล้อยบริเวณกราม เพื่อให้ผิวกลับมากระชับเต่งตึงขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยรอบ ๆ บริเวณกรอบหน้า เช่น ช่วยยกแก้มห้อย ช่วยแก้ไขปัญหามุมปากคว่ำ แก้ไขผิวหย่อนคล้อยบริเวณข้างแก้ม เป็นต้น
 5. ช่วยทำให้แนวกรามและกรอบหน้าเด่นชัด : ภาพรวมของกรามเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้ชายได้ดี จึงทำให้ปัจจุบันมีผู้ชายหลายคนหันมาเสริมเติมแต่งกรามให้ดูชัด เพราะช่วยทำให้ใบหน้าดูคมเข้ม เซ็กซี่มากยิ่งขึ้น
 6. ช่วยปรับแต่งแก้ไขรูปกราม : เป็นอีกทางเลือกในการปรับโครงสร้างของกรามที่ไม่ได้สัดส่วน สืบเนื่องมาจากการสึกกร่อนของกระดูกและไขมันที่เสื่อมสลายไปตามวัย หรือเป็นมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งการฉีดบริเวณกรอบหน้าจะช่วยเติมเต็มส่วนที่บกพร่องต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น คางไม่ได้รูป คางไม่ชัดเจน ไม่มีมุมขากรรไกร ขากรรไกรไม่คมชัด เป็นต้น โดยการฉีดเปรียบเสมือนกับการใช้สารเติมเต็มเข้ามาทดแทนกระดูกที่หายไป ส่งผลให้ใบหน้าดูมีเหลี่ยมมีมุม เพิ่มความคมชัดให้ใบหน้ามากยิ่งขึ้น
 

ฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า ราคาเท่าไหร่?

ฟิลเลอร์กรอบหน้า ราคา

วิธีเช็คว่าฟิลเลอร์แท้ หรือ ปลอม เช็คได้ง่ายๆ

วิธีเช็คฟิลเลอร์แท้
 1. มีเลขที่ อย. และเอกสารกำกับภาษาไทย
 2. แสกน QR CODE เพื่อตรวจสอบยา มีสติ้กเกอร์โมโนแกรม เมื่อลอกแล้วมีคำว่า "VOID"
 3. เลข LOT ตรงกันทั้ง 2 จุด ทั้งที่หลอดและที่กล้อง
 4. 1 กล่อง มี1 CC เท่านั้น
 5. ใช้แอพพิลเคชั่น "Extracker" แสกนเพื่อตรวจสอบ
 6. โทรฯเช็คเลข LOT ได้ที่บริษัท Galderma(ประเทศไทย) 02-023-1800 ต่อ402
วิธีเช็คฟิลเลอร์แท้
 1. โทรฯเช็คเลข LOT ได้ที่บริษัทจัดส่ง ALLERGAN THAILAND (DSKH) 02-640-499 ต่อ1
 2. มีเลขทะเบียน อย. และเอกสารกำกับภาษาไทย
 3. 1 กล่อง มี 2 CC เลขที่ LOT จรงกัน 4จุด ทั้งเลขที่ LOT ที่กล่องและที่ซอง
 4. เลข LOT ที่สติ้กเกอร์
 5. เลข LOT ที่หลอด

ผลลัพธ์ที่ได้หลังฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า

 1. ผิวที่เคยหย่อนคล้อยในบริเวณกรอบหน้าจะแลดูกระชับเต่งตึงขึ้น
 2. แก้มที่เคยห้อยย้อยจะแลดูกระชับขึ้น
 3. แนวขากรรไกรมีความเรียวได้รูปยิ่งขึ้น
 4. ใบหน้าแลดูสมดุลและได้สัดส่วนมากขึ้น
 5. สำหรับผู้ที่มีใบหน้ากลม ช่วยทำให้ใบหน้าแลดูเรียวยาวมากขึ้น หรือแม้แต่คนที่มีใบหน้าเป็นรูปไข่ก็จะยิ่งช่วยให้โครงหน้ามีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
 6. ช่วยอำพรางใบหน้าให้แลดูเรียวผอม โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินที่มักจะมีไขมันสะสมในบริเวณขากรรไกรค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นเหตุทำให้แนวสันกรามเห็นได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า จึงช่วยกระชับผิวที่หย่อนคล้อย และเติมเต็มในส่วนของสันกรามให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ดูเหมือนว่าเราผอมลง และดูมีช่วงคอที่ยาวขึ้น
 

ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า

 1. เห็นผลทันทีหลังเข้ารับบริการฉีด
 2. ไม่ต้องทำการพักฟื้นเหมือนกับการผ่าตัด และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 3. เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการผ่าตัด หรือไม่ต้องการดมยาสลบ
 4. ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรืออาการบวมช้ำ
 5. หากไม่พอใจในผลลัพธ์ก็สามารถปรับแต่งแก้ไข หรือทำการฉีดสลายได้
 6. เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูง เมื่อครบกำหนดอายุของสารที่ฉีดเข้าไปก็สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ
 

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้า

ข้อควรปฏิบัติ ก่อนฉีดฟิลเลอร์

ข้อปฏิบัติตัวก่อนฉีดฟิลเลอร์และก่อนร้อยไหม (1 อาทิตย์ก่อนทำ)

1. ควรงดยา แอสไพริน , NSAIDs เช่น Ibuprofen , Diclofenac , Ponstan เป็นเวลา 1 อาทิตย์ก่อนทำหัตถการ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะหยุดยานั้นๆ

2. ควรงดวิตามิน St.John Wort , Ginko biloba , Primrose oil , Garlic , Ginseng , and Vitamin E เป็นเวลา 1 อาทิตย์ก่อนทำหัตถการ

3. ควรงดยาทาชนิดผลัดเซลล์ผิว เช่น ยาประเภทอนุพันธ์วิตามินเอ , Retinols , Retinoids , Glycolic Acid , หรือครีมในกลุ่ม “ Anti-Aging ” ทุกชนิด เป็นเวลา 3 วันก่อนทำ

4. ควรงดการแว็ก ผลักเซลล์ผิว การดึงขนหรือโกนขนบริเวณนั้นๆ เป็นเวลา 3 วันก่อนทำหัตถการ

5. หากมีคอร์สทำหน้านวดหน้าหรือเลเซอร์ต่างๆ ควรทำมาก่อนอย่างน้อย 3 วัน ก่อนฉีดฟิลเลอร์หรือร้อยไหม เพราะหลังทำต้องเว้นไปอีก 2 อาทิตย์

6. หากมีโรคประจำตัว หรือยาที่กินเป็นประจำอื่นๆ ควรเตรียมข้อมูลไว้เพื่อแจ้งกับแพทย์ก่อนที่จะทำหัตถการ
ข้อควรปฏิบัติ หลังฉีดฟิลเลอร์

ข้อปฏิบัติตัวหลังฉีดฟิลเลอร์

1. งดเลเซอร์ อบซาวหน้า นวดหน้าลงความร้อนบริเวณหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

2. งดทานยาหรือวิตามินที่ทำให้เลือดออกมากขึ้น เช่น แอสไพริน , วิตามินอี , ใบแป๊ะก๊วย ในช่วง 1 สัปดาห์แรก

3. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ บุหรี่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์

4. หลีกเลี่ยงความร้อนต่างๆบริเวณใบหน้า เช่น การเป่าผม และ การล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น

5. ดื่มน้ำเยอะๆขั้นต่ำ 2-3 ลิตร ต่อวัน เนื่องจากฟิลเลอร์จะฟูขึ้น ทำให้อยู่ได้นาน

6. ไม่ควรกดนวดคลึงลูบคลำ หรือปั้นเอง บริเวณตำแหน่งที่มีการฉีดฟิลเลอร์ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของตัวยาไปตำแหน่งที่ไม่ต้องการ

7. สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติในวันรุ่นขึ้นหลังฉีดฟิลเลอร์
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้