รักแร้เหงื่อออกเยอะ สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา ปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้าม

รักแร้เหงื่อออกเยอะ (Hyperhidrosis) เป็นภาวะของต่อมเหงื่อใต้วงแขนทำงานมากเกินไป ทำให้เหงื่อออกมากกว่าปกติ โดยภาวะรักแร้เหงื่อออกเยอะสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้หลายด้าน เช่น ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ อาย และอาจส่งผลถึงบุคลิกภาพได้ ซึ่งในบทความนี้ จะมาอธิบายถึงสาเหตุ อาการ และการรักษา ของปัญหานี้ ที่ใครหลาย ๆ คน มักมองข้าม